[TR="class: cms_table"]
[TD]1[/TD]
[TD]Tai nghe iphone 5 ( Loại A)[/TD]
[TD][/TD]
[TD]125.000đ[/TD]
[TD]Gan như tai Zin 99%
Main đen , chất dây mềm , chữ in laze , kèm hộp meca[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]2[/TD]
[TD]Tai nghe iphone 5 ( Loại B)[/TD]
[TD][/TD]
[TD]63.000đ[/TD]
[TD]Main đen , chất dây mềm , chữ in laze , kèm hộp meca[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]3[/TD]
[TD]Tai nghe iphone 4S[/TD]
[TD][/TD]
[TD]44.000 đ[/TD]
[TD]Main xanh , chất dây mềm , chữ in laze , có mic đàm thoại[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]4[/TD]
[TD]Tai nghe iphone 4 ( Loại A)[/TD]
[TD][/TD]
[TD]39.000 đ[/TD]
[TD]Main xanh , chất dây mềm , chữ in laze , có mic đàm thoại[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]5[/TD]
[TD]Tai nghe iphone 4 ( Loại B)[/TD]
[TD][/TD]
[TD]31.000 đ[/TD]
[TD]Main đỏ , chất dây mềm , chữ in laze , ko mic ko đàm thoại[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]6[/TD]
[TD]Cáp iphone 5 (Loại A)[/TD]
[TD][/TD]
[TD]36.000 đ[/TD]
[TD]Chân đồng , dây mịn ráp , chữ in laze
Dài đẹp giống zin[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]7[/TD]
[TD]Cáp iphone 5 ( Loại B)[/TD]
[TD][/TD]
[TD]29.000 đ[/TD]
[TD]Chân đồng , dây mịn ráp , chữ in laze[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]8[/TD]
[TD]Cáp iphone 4S ( Loại A)[/TD]
[TD][/TD]
[TD]27.000đ[/TD]
[TD]Chân đồng , dây nhỏ mịn ráp , chữ in laze , có lưới kẽm và giấy bạc[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]9[/TD]
[TD]Cáp iphone 4S ( Loại B)[/TD]
[TD][/TD]
[TD]22.000 đ[/TD]
[TD]Chân đồng , dây nhỏ mịn ráp , chữ in laze , bên trong có lớp giấy bạc[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]10[/TD]
[TD]Cáp iphone 4S (Loại C)[/TD]
[TD][/TD]
[TD]17.000đ[/TD]
[TD]Chân đồng , dây nhỏ trơn , chữ in thường , bên trong có lớp giấy bạc[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]11[/TD]
[TD]Cáp iphone 4 ( Loại A)[/TD]
[TD][/TD]
[TD]24.000 đ[/TD]
[TD]Chân đồng , dây to mịn ráp , chữ in laze , có lưới kẽm kẽm và giấy bạc[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]12[/TD]
[TD]Cáp iphone 4 ( Loại B)[/TD]
[TD][/TD]
[TD]16.000 đ[/TD]
[TD]Chân đồng , dây to mịn ráp , chữ in laze , có lớp giấy bạc bên trong[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]13[/TD]
[TD]Cáp iphone 4 ( Loại C)[/TD]
[TD][/TD]
[TD]12.000 đ[/TD]
[TD]Chân đồng , dây to trơn , chữ in thường , có lớp giấy bạc bên trong[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]14[/TD]
[TD]Sạc 3 chân[/TD]
[TD][/TD]
[TD]43.000 đ[/TD]
[TD]Chân đồng , có số IME bên trong khe cắm , cầm chắc tay[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]15[/TD]
[TD]Sạc 2 chân ( Loại A)[/TD]
[TD][/TD]
[TD]38.000 đ[/TD]
[TD]Chân đồng , không có serial bên trong khe cắm , mã A8[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]16[/TD]
[TD]Sạc 2 chân ( Loại B)[/TD]
[TD][/TD]
[TD]35.000 đ[/TD]
[TD]Chân đồng , có số serial bên trong khe cắm , mã A8[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]17[/TD]
[TD]Sạc 2 chân ( Loại C)[/TD]
[TD][/TD]
[TD]30.000 đ[/TD]
[TD]Chân trắng , có số serial bên trong khe cắm[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]18[/TD]
[TD]Sạc 2 chân ( Loại D)[/TD]
[TD][/TD]
[TD]25.000 đ[/TD]
[TD]Chân trắng , có số serial bên trong khe cắm[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]19[/TD]
[TD]Hộp Iphone 4 ( trắng - đen)[/TD]
[TD][/TD]
[TD]39.000 đ[/TD]
[TD]Hộp đẹp, in rõ nét , có 2 loại ZA,LL. sách vở đầy đủ, chột sim[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]20[/TD]
[TD]Hộp Iphone 4 s ( trắng - đen)[/TD]
[TD][/TD]
[TD]40.000 đ[/TD]
[TD]Hộp đẹp, in rõ nét , có 2 loại ZA,LL. sách vở đầy đủ, chột sim[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]21[/TD]
[TD]Hộp Iphone 5 ( trắng - đen)[/TD]
[TD][/TD]
[TD]47.000 đ[/TD]
[TD]Hộp đẹp, in rõ nét , có 2 loại ZA,LL. sách vở đầy đủ, chột sim[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]22[/TD]
[TD]Nắp lưng iphone 4 ( trắng đen)[/TD]
[TD][/TD]
[TD]57.000đ[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]23[/TD]
[TD]Nắp lưng iphone 4s ( trắng đen)[/TD]
[TD][/TD]
[TD]59.000đ[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]24[/TD]
[TD]Ron màn hình ip4 trắng đen[/TD]
[TD][/TD]
[TD]16.000đ[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]25[/TD]
[TD]Ron màn hinh ip4s trắng đen[/TD]
[TD][/TD]
[TD]17.000đ[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]