Chuyên sửa chửa thay cảm ứng màn hình các dòng máy tính bảng POPTABLET,Yantablet.
Mọi chi tiết xin liên hệ:0934 027 168
website:maytinhbangre.com.vn/