SỐ 1 ; gà điều 8lang5 chân vàng hi ahàtrơnsạch giá 1tr2 ..........@ng
số 2 ;gà điều 1kg0.80gam chân vàng hai hàng trơn chân trái đóng hàm lông cựa chân sạch đẹp giá 1tr2 ...............@
số 3 ;gà rừng 1kg2 chân nhỏ như chiếc đũa đá bo lớn chân xanh hai hàng trơn sạch giá 1tr3 .........................@


số ; 4 gà chuối chân vàng 3 hàng vẩy win 1 cái nết đá bỏ bom giá 1tr4 ..................................@

số 5 ;gà điều 1kg5 chân thau hai hàng trơn sạch đẹp đá bong quốc tế đá lắp chân vô thấy rõ lắm giá 1tr2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,@


số 7 ;gà bông chân trắng điểm hai hàng trơn sạch đẹp gà được 10 tháng giá 1tr2 ....................!@
số 6 ;gà điều lá chân trắng hai hàng trơn sạch nết đá rất khó chịu căn rạt nạp liên tuc đá chân lớn giá 1tr3 .......................@
số 8 ;gà điều 9lang5 lai 50 gà win được 2 cái thay lông cỡ 1 tháng nữa là xong chân trắng hai hàng trơn giá 1tr3.................@
a.e ghé qua xem cho mình xin chữ up mình sẽ trả lễ sđt ; 0163.449.3605 ; hoặc ; 0938429001 ; địa chỉ đường tân hương quận tân phú gần chợ tân hương tới chợ điện mình ra đón