Cần thanh lý gấp 2 cặp gà tre tơ, đang rớt trứng:
1- cặp chuối mã lại, http://www.4shared.com/photo/1xG_xmm...30513_002.html
2- cặp chối lửa, http://www.4shared.com/photo/2DcZ5eP...30513_003.html, http://www.4shared.com/photo/QE-s6dX...30513_004.html
Liên hệ 540 nguyễn oanh, p6, GV, HCM, đt 0989506517