Ông anh mình có mấy con gà đá giải trí. Mình show hình dưới đây.Anh em nào cần thì hú nhé.Anh Chị Em nào thích con nào thì cứ điện trực tiếp để biết giá và xem thực tế...
Vui lòng liên hệ. A. Khiên (46t) 01678 341 972