09667.13668
= 800k , n.kích

096.505.1868 =
096.5051.868 = 900k , n.kích

096.919.3686 = 900k
, n.kích

0962.681.678 = 900k

0987.131.181 = 800k


0907.345.186 = 900k

0907.59.2686 = 900k

0939.650.688 = 900k


09.39.79.07.86 = 1600k


09.333.68.680 = 900k


09090.68861 = 800k


Giá đã chuẩn, ko fix nữa, Kết Call làm việc ạ

Call: 0926.59.7999 - 01999.268.268