Mua lồng form Cao hoặc lồng tập lực nuôi Ốc mít giá cả hạt rẻ thôi nhé anh em. Ai có pm cho em phát em online 24/7 nhé.Up dùm mình nhé anh em, mình sẽ trả lễ 100%