trạng 1kg140.....
win 2 sượng tỳ ....hiện tại đi cà nhắc ....lưu ý ko phải gà thua nha ....
bán ae nào có đất thà khoảng 2 tuần chơi lại ...giao chân là có cựa.

mặt gà hới bén chút

đá tốc độ như gà mỹ .....
hợn nhãn liên hệ nhé ...01867751544 q8 .......
Giá 400k ..nofix .......