Gà bắt lúc còn nhỏ ở trại dinhlap. nay nuôi được gần 7 tháng làm biếng nuôi quá nên bán . Gà chân nhỏ cao ráo. mặt nhỏ. gà rất sung .
Cam kết : đúng mỹ rặc 100% . không đúng hoàn tiền đủ và cộng thêm tiên xăng anh em đi lại.

Giá : 1 triệu 1

Điện Thoại : 0908.916.371
Địa Chỉ : 96 Dã Tượng F10 Q8
( Gà nhát nên chụp khó và mờ. ở ngoài rất đẹp )