Chúng tôi cần mua các loại máy chiếu đã qua sử dụng, hư hỏng giá tốt, mọi thông tin xin lien hệ:0909560479.
anh em ghe thăm up phu nhe, xin cảm ơn!