ĐỊA CHỈ 439 KINH DƯƠNG VƯƠNG AN LAC BÌNH TÂN DT 01289876431 AE LƯU Ý AE NÀO NHÀ XA MUA VỀ KO NÊN XỖ LIỀN VÌ ĐI XA GÀ MỆT XỖ LIỀN DỄ BỊ LÕN LẼN LẮM TOÀN BỘ GÀ EM CÃN RA ĐỀU CHỌN NHỮNG CON MÁI BÔN HAY KO NHA NÊN AE CỨ YÊN TÂM
SỐ 1 GÀ TRE MĨ LAI RỪNG 880G GÀ ZIN CHƯA CẶP CÁN NHU CHIÊC ĐŨA GÀ ĐÁ BO TỐC ĐỘ ĐÁ CHÂN CỰA NGHIỆT RA CHÂN LÀ CÓ CỰA ĐẶC BIỆT EM NÀY CHUYÊN GIA THÃ BOM CHUẪN XÁC LẮM NHA BỖN NÀY ĐÁ CỰA RẤT NGHIỆT VÀ LÌ QUA XỖ 1 CHÂN LÀ AE THẤY LÀ CÓ KẾT QUÃ LIỀN BAO XỖ GÀ LỚN CHẠNG THÍCH HỢP CHO AE MUA VỀ NUÔI ĐÁ TIỀN GIÁ 900K( VIP) BỖN NÀY MẤY CON A NÓ TOÀN ĂN CHỒNG ĐỘ KO NHA ĐÁ TOÀN CHẾT GÀ KO AE NHÌN NÓ CŨNG ĐÁNH GIÁ ĐƯỚC PHẦN NÀO RÙI NHA

SỐ 2 GÀ ĐIỀU CHÂN XANH DA CAM LAI 75% 1K120.G GÀ ZIN CHƯA ĐÁ CHƯA XUỐNG LÔNG 10 THÁNG GÀ LÔNG HÌNH PHŨ PHÊ NHÌN LÀ GIỀN CÒN HƠI TƠ GÀ MỚI CẮT TÍCH CẮT MỒNG GÀ ĐÃ CỰ MẠNH GÀ ĐÁ BO LỚN TỐC ĐỘ ĂN LÔNG CHÂY CHÉT LUN AE MUA VỀ HUẤN LUYỆN LÀ ĐÁ TIỀN LỚN OK GÀ CHỤP CHƯA ĐẸP NHÌN NGOÀI LÀ AE CHÃY KE LUN GIÁ 1TRIÊU1
(VIP)SỐ 1 GÀ VÀNG LAI 50% (KÍN) 1K2 GÀ ZIN CHƯA ĐÁ BO ĐÁ ĐÁ BO LỚN TỐC ĐỘ KO THUA GÌ GÀ MĨ CHỤP ĐƯỢC MU LƯNG LÀ CHÀ GÊ ĂN LÔNG NHƯ GÀ MĨ KO CẦN VÔ GAY LẮM EM NÀY RA CHÂN BÃO ĐÃM LÀ CÓ CỰA EM NÀO LƠ TƠ MƠ LÀ DỄ BI DÍNH CHƯỠNG LẮM BỖN NÀY SÀI CỰA NHƯ SÚNG GÀ 11 THÁNG GÀ ĐẮC BIỆT BỖN NÀY GÀ MÁI MẸ BỖN RẤT DỮ QUA EM NÀY AE QUA COI NÓ XỖ KO GIỀN KO LẤY TIỀN LUN GIÁ 750K DO TRỜI MƯA ẪM ƯỚT NÊN CHỤP KO ĐẸP NHA AE Ỡ NGOÀI LÀ BAO ĐẸP THÍCH HỢP CHO AE NUI ĐÁ TIỀN LỚN
SỐ 2 GÀ XÁM VÀNG MỒNG LÁ CẮT LAI 50% 980.G LAI KÍN GÀ ZIN CHƯA ĐÁ GÀ ĐÁ CANH NẠP ĐÁ BO LỚN MIỆNG LÔNG KHÁ BỖN LÌ GÀ HIỆN ĐANG NUI TRONG CHẾ ĐỘ ĐÁ MIỆNG EM NÓ HƠI TANH DO MÌNH ĐANG VÔ MỒI EM NÀY MUA VỀ QUẦN BỘI VÀI HÔM LÀ XÚC ĐƯỢC GIÁ 750K
SỐ 3 GÀ CHÚI CHÂN TRẮNG LAI MÁU 1K GÀ ZIN CHƯA XUỐNG LÔNG 11 THÁNG GÀ GÀ ĐÁ BO LỚN TỐC ĐỘ ĐÁ CHÂN BAO CỰA LUN BỖN SÀI CỰA LÀ XÂM MỨC GIÁ 700K