vô thẳng vấn đề tình trạng e này là 950 zin,cha nó isiu lai đạp gà mái che rặc đẻ e này bị đẹt chân vàng điểm đen, cựa trắng cựa đen, 8 móng đen thui nha nó cũng gần 10 tháng rồi hơi chậm cựa nha mà sung mạnh không biết sợ gà nào ae có gà đem 1kg2 vô mình cho sổ thử luôn nha bổn gà này lì ae mua đem về cở 2 tuần cứ đá oke luôn bo nạp thì khỏi lo cực mạnh và lẹ miệng đá tốc độ có gì call: 01699754866 giá 900k...