BÁN 100 SIM 096 HỌC SINH NGUYÊN KÍT LIỀN SERI GIÁ 32
150 SIM SIM 096 HỌC SINH NGUYÊN KÍT KHÔNG SERI GIÁ 30
call: 0968.79.0888