***THANH LÝ 2 CON CHÀO MÀO BÌNH ĐỊNH
1.Chào mào bình định 3 mùa
_Hót giọng to,nhiều giọng,ché khoảng 5-6 âm
_Chơi đẹp,xòe hình chữ C,xòe đuôi cánh bướm
_Giá : 2 triệu 2 (không lồng)

Video : chơi : https://www.youtube.com/watch?v=DFCNJLPm9e8
Hót :https://www.youtube.com/watch?v=9oLRcnyPvq0
2.Chào mào bình định 3,5 mùa
_Hót giọng to,khoảng 11 âm
_Chơi cánh đẹp,chơi bền,mào lân
_Giá : 3 triệu ( không lồng)

Video :https://www.youtube.com/watch?v=53y9xraHZTM
Video 2 con chơi :con 3,5 mùa lồng nhỏ bên trái,con 3 mùa lồng lớn bên phải(ngoài cùng) https://www.youtube.com/watch?v=kLJiysee7E4

____HÃY GỌI : 0945 78 73 78 (CƯỜNG) __ Y!M : juli_0
ĐC: 95/2 HIỆP BÌNH – HIỆP BÌNH CHÁNH – THỦ ĐỨC (Đường Kha Vạn Cân->Khu Cá Sấu Hoa Cà->dưới chân cầu Gò Dưa)