Em đi làm nên ko tham gia sim số nữa ,còn ít sim em bán nốt cho ae nào ôm về bán lẻ ( tất cả là sim nguyên kit ) .Bán giá em nhập vào nên fix ít thôi ạ .

Giá cả lô : 22t


0969.368.968 = 5t

0966986998 = 4t
0983.69.98.69 = 2.6t
0968.86.86.93 = 3.5t kit sim đôi
0968.86.86.94 =3t kit sim đôi
0963.332.988 = 1.2t
0963.332.996 = 1t
097.9293.886 = 1.8t
0.975.579.986 = 1.8t
09.6939.6986 = 1.6t
0962.183.668 = 1.4t
0962.529.868 = 1.4t
0969.515.968 = 1.4t
09.6986.2986 = 2t
0969.529.568 = 1.2t
0969.869.568 = 1.5t
0966.205.668 = 1.5t

0966.24.8338 = 1t
0975.633.889 = 1.5t
096.55999.15 = 1t
096.55999.80 = 800k
0962.88.93.88 = 1.6t
0968.003.903 = 600k
0963.887.998 = 1.4t
09.665588.65 = 1.2t
09.669988.25 = 1.6t
0969.85.9998 = 2.6t
09.665588.36 = 1.5t
0969.987.765 = 750k
098.98.98.795 = 1t
0972.16.3883 = 1.6t
0966.95.98.98 = 3.5t
0968.955.885 = 1.4t sinh viên
0969.8688.91 = 1.2t
01.696.696.888 = 4t
01.696.686.999 = 3.5t
0969.295.668 = 1.6t - kit sim đôi
0969.185.685 = 550k