như tiêu đề,mình có vài cặp bồ câu gà đẻ muốn bán,giá từ 1t2 đên 1t5 tùy theo màu,
lh 0942 860606
/albums/gg522/nhatlong_0101/IMAG0456_zpsfee3a44b.jpg[/IMG]