Mới lên iPhone 5 nên dư ra 4S Black 16G bản qtế này cho bay luôn. Máy SINGAPORE nhé.
Tình trạng: Máy mới 99%, sóng gió, Wifi, 3G ầm ầm….Phụ kiện: sạc 3 chấu, cáp, tai nghe ZIN
Giá bán: 9.0tr. Liên hệ: O9.I698.I688
Add: Giao dịch tại Cty, nhà ở Q3 sau giờ làm việc.
Nhà có laptop, wifi đầy đủ cho mọi người test thoải mái. Ko giao dịch ngoài đường, hẹn hò café…