Như tiêu để em cần nhập lô 096666........
ai thanh lí vui lòng gửi vào mail : kubi_gl@yahoo.com
Ace ai ghé qua vui lòng uppp dùm e .
Thank!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!