0968 07 1111=10T

Đầu Lộc phát (68) -Không bao giờ làm ăn bị thất thoát tiền

của (07)-Tứ trụ bền
vững (1111 ).

Sim đẹp và ý nghĩa thích hợp với anh chị em làm ăn buôn bán !


( Đăng ký chính chủ cho khách hàng )

Call:0963 366 366