Chó phú quốc
ĐI THẲNG VÀO ĐỀ LUÔN NHA AE
CẦN TIỄN BỚT MẤY CON CHÓ, DO NHIỀU QUÁ KHÔNG THỜI GIAN CHĂM SÓC
1 LÀ 5 CON CHÓ LAI PHÚ QUỐC 2THÁNG, CHẠY GIỞN SUỐT NGÀY , RẤT KHÔN LANH VÀ TINH NGHỊCH.ĐỒNG GIÁ 300/1E MỜI AE XEM 1 SỐ HÌNH TƯỢNG TRƯNG2 LÀ 3CON CHÓ TA GIỮ NHÀ TỐT LẮM, CON TRẮNG GÍ 300K, 2 CON VÀNG GIÁ MỔI CON LÀ 500KTHÊM 1 CON GÀ 900G ĐÃ WIN 1X LH : 0937095678