nhu tieu đề anh em ai có sim đầu 11 số xin cho một sms vào 0943 369 789.thanks!