1.gà tre chuối trắng chân trắng 2 hàng trơn, vảy sạch đẹp,mồng lá, mặt cay đắng, gà 13 tháng tuổi, nặng 9,50 lạng, gà hình rất đẹp,cao, mạnh gà, chưa xuống lông, lối đá nạp, ăn lông. giá 700k,

2.gà tre chuối lửa chân trắng 2 hàng trơn, vảy sạch đẹp,mồng dâu, mặt râu cay đắng, gà 12 tháng tuổi, nặng 1,050 kg max 1,1 kg, gà zin 100%, gà hình đẹp, cao, mạnh gà, chưa xuống lông, lối đá nạp, ăn lông. giá 700k,


3.gà tre úa chân trắng 2 hàng trơn, vảy sạch đẹp,mồng dâu, mặt cay đắng, gà 11 tháng tuổi, nặng 7,50 lạng, gà zin 100%, gà hình rất đẹp, cao, mạnh gà, chưa xuống lông,cựa nín, lối đá nạp, ăn lông. giá 600k,4.gà tre chuối trắng chân trắng, vảy đẹp,mồng dâu, mặt cay đắng, gà 13 tháng tuổi, nặng 7,50 lạng, gà zin 100%, gà hình cao, mạnh gà, chưa xuống lông, lối đá nạp, ăn lông, bao lì. giá 500k,

Gà bổn bến tre, gà đang nuôi ở thủ đức ( gần chợ thủ đức)
AE hợp nhãn alo hay sms mình nha 0909987599
Thank ae