Vina: 091.98.99.910 -> Giá:1,8tr
(chín tám, chín chín, chín mười -> tăng đều lên đỉnh
)
Viettel: 096.999.7978 -> Giá: 800k
Mobi: 01202.111.000 -> Giá: 700k

(chỉ có 3 số: 0, 1, 2)

Liên Hệ : 090.995.0005