Bảng vẽ Waewcom Bamboo CTL 470 ----1.812.000 VND
Vui long Liên Hệ : 01273932693 VY
Small Size, Tablet Dimensions 278 x 176 x 9.8 (mm), Pen Active Area 147 x 92 (mm), Touch Active Area 147 x 92 (mm), Pen Pressure Levels 1,024 ExpressKeys 4, Interface USB, Black/Lime green, Bundled Software Adobe® Photoshop® Elements 8
Bao test 1 tuần ..
Vui long Liên Hệ :
01273932693 VY-- SỐ LƯỢNG CÓ HẠN NHANH CHÂN NHA.