sim nguyên kit
0975.8888.
72
0975.8888.21
0964.8888.60
0964.9999.42

4sim giá 5tr, bán nguyên lô
Call : 0968.22.3838