Mình đang cần bứng cây khế ngọt sau, bạn nào thích trồng thì đến bứng về nha. Địa chỉ 154, Đồng Khởi, Trảng Dài, Biên Hòa (gần cây xăng 26). Liên hệ 0912 845 299