Nhân phối giống chihuahua . Giá rẻ mà chó đep không lai chó cỏ nang 1k6 lông màu vàng 2 nam tuổi rất sung sức giá phối là : 800k 2 lần phối bao đâu ai có nhu cầu hảy liên hê anh hiếu qua số đ.t 0908240231 xin cảm ơn đả đoc tin này
Hinh https://skydrive.live.com/redir?resi...Ce9EESqAi0Dt_w
Hinh ( 2 ) https://skydrive.live.com/redir?resi...AJRGDdeqQ5CR50