0985.1.3.1996---1tr3

0969.5.1.1996---1tr3

Mua 2 sim giá chỉ còn 2tr4

Liên hệ: 0962 192196