Mình cần bán lại card như trên mua tại Anvoz được gần 2 năm còn bh 1 năm tại Anvoz nay muốn để lại cho ae nào cày game Giá là 1tr4 hoặc gl card khác mình có thể bù tiền ^^ ai mua rep tại đây nhé