gà nhà mới rớt hột thứ 23 mà vẫn chưa chịu ấp..đặc biệthột này chỉ nhỏ = sim dt..hok bít hột này ấp nở ko , khi nở gà con sẽ nhỏ cở nào..Ace xem cho vui nhé