Mình vừa nâng cấp dư ra ổ cứng 500g laptop hiệu Seaget chạy rất tốt,ai cần call nhe dt 01684145055 mình ở Bình Thạnh,có thể xếp hàng nếu tiện đường.