VI TÍNH THANH HÀ
CHUYÊN THANH LÝ PHÒNG NET,GAME
THU MUA MÁY LAPTOP CŨ (KỂ CẢ HƯ) GIÁ CAO
THANH LÝ MÁY CTY,TRƯỜNG HỌC...SỐ LƯỢNG KHÔNG HẠN CHẾ..
CHI HOA HỒNG RẤT CAO CHO NGƯỜN GIỚI THIỆU
LH:HỘI QUÁN GAME SỐ 1.
-67 NGUYỄN TƯ GIẢN-P12-GV.
-359 CÂY TRÂM-P8-GV
ĐT:0.9.3.2.8.9.8.0.8.0