Em đang dư dùng em này, bạn nào quan tâm pm 0987606886.