+ Tính năng chính:
- Băng thông: 30 - 125MHz;
- Tốc độ lấy mẫu: 250MS/s - 1GS/s;
- Độ dài nhớ ghi được 1M (tuỳ chọn 10M ngoại trừ SDS5032E)
- Thân máy siêu mỏng
- Màn hình TFT phân giải cao rộng 8inch;
- Có chức năng Pass/Fail;
- Có khả năng thêm/ bớt chức năng đo lường, và cho phép người dùng định nghĩa được menu đo lường.