MACBOOK Air MD223 Mid 2012
Intel Core i5 1.7GHz
DDR3 4GB
SSD 64GB
Display 11.6"Led
VGA Intel HD Graphics 4000
USB 3.0, Wifi N, Thunder Port, Webcam, Keyboard Backlit
Pin Cycle Count 9 lần
Apple Care 8/2013
Giá bán 15TR5 bảo hành 03 tháng

MACBOOK Air MD223 Mid 2012
Intel Core i5 1.7GHz
DDR3 4GB
SSD 64GB
Display 11.6"Led
VGA Intel HD Graphics 4000
USB 3.0, Wifi N, Thunder Port, Webcam, Keyboard Backlit
Pin Cycle Count 8 lần
Apple Care 8/2013
Giá bán 15TR3 bảo hành 03 tháng

MACBOOK Pro MC373 Mid 2010 cấu hình đỉnh
Intel Core i7 2.66GHz
DDR3 8GB (Option)
HDD 500GB
Display 15.4" 1680*1050 (Option)
VGA Nvidia GT330 512MB & Intel HD Graphics
DVDRW, Webcam, Wifi N, Thunder Port, Card reader, Keyboard Backlit
Pin Cycle Count 80 lần cực good
Máy new 98% đít trầy nhẹ
Giá bán 18TR5 bảo hành 03 tháng