0937.561.333
0937.591.333
0937.419.333
0906.917.333
0932.701.333
0938.374.333
0938.042.333
0938.542.333
093.85.87.333
0932.176.333

Toàn bộ sim kích thông tin ảo
Tài khoản từ 20 -> 100k
Bao vào tên từng số cho khách.
Giá nguyên lô 520k/sim
Anh em máu call em luôn ạ.