cpu,hdd mới ai cần liên hệ nhé:vũ:0933344211
cpu mới:

G860
3.0g/3mk box
1470k 36T
G860 3.0g/3mk tray 1365k 36T
G2010 2.8G/3M sk 1155 tray 1152k 36T
G2020 2.9G/3M 1155 TRAY 1200k 36T
G630 2.7g/3mk tray - Fan tray 1120k 36T
G630 2.7g/ 3M - Box 1210k 36T
G645 2.9g/3mk box 1295k 36T
G530 2.4G/2M tray 830K 36T
G550 2.6g/2m tray 850K 36T
I3 2100 3.1g/3m tray 2210k 36T
I3 2120 3.3g/2m tray 2250k 36T
I3 2120T 3.3g/2m box 2500k 36T
I3 2130 3.4g/3m tray 2275k 36T
I5 2380p 3.1g/6m Box 3700k 36T
I5 2400s 2.5g/6m tray 3250k 3240K 36T
I5 2400 3.1g/6m tray 3350k 3330K 36T
I5 2500S 2.7g/6m tray 3490k 3460K 36T
I5 3330 3.0g/6m Box 3750k 36T
I5 3350P 3.1g/6m Box 3850k 36T
I5 3570 3.4g/6m Box 3900k 36T
I7-3770 3.4g/8m ivy tray thế hể 3 5500K 5450K 36T
Fan 1155 intel ( tray ) 35k
Fan 1155/775 đa năng 45k
Fan I3 Intel nhôm / đồng ( theo CPU box) 80k/120k Sl5 -10k/c
RAM MỚI
R3 2g/ 1333 Kingmax - tem Viễn Sơn 375k 36T
R3 2g/ 1333 Kingston 315k 36T
R3 2g/ 1333 Samsung 315k 36T
R3 2g/ 1333 Dynet 315k 36T
R3 2g/ 1600 Corsair tản nhiệt đen 360k 36T
R3 4g/1333 Kingmax- tem Viễn Sơn 680k 36T
R3 4g/1333 Dynet Chíp Vàng 550k 36T
R3 8g/1333 Crucial 970k 36T
R2 2g /800 Dynet 375k 36T
R2 1g /800 Dynet 175k 36T
R1 1g /333 – 400 Samsung 200k 195k 12T


cpu mới:
Core i3 2120 3.3g/3m sk 1155 2170k
Core i3 2100 3.1g/3m sk 1155 2140K
Core i3 530 2.7g/3m sk 1156 1150k
Core i3 540 2.8g/3m sk 1156 1250k
Core I5-650 3.2g/4m sk 1156 1650K
Core I5-750 2.66g/8m sk 1156 – không GPU 1850K
Fan zin 1155 core i lõi nhôm 85k Sl5 80k
Fan zin 1155 core I lõi đồng 130k


hdd mới:
HDD 40g Western/Samsung/Hitachi (Seagate +5k) 180k 175k 12T
HDD 80g Western/Samsung/Hitachi 365k 355k 12T
HDD 80g Seagate 370k 365K 12T
HDD 160G Seagate mỏng có hàng 575k 570k 12T
HDD 160G Western/Samsung 565k 560k 12T
HDD 160G Hitachi 560k 555K 12T
HDD 160G Western/Samsung ata - ( seagate + 20) 340K 330K 12T
HDD 80G/120G Western/Samsung ata - ( seagate + 20k) 300K 295K 12T
HDD 250G Western/ SS công ty - ( seagate + 50k) 695k 690k 12T
HDD 250G Hitachi cty có nhiều 670k 660k 12T
HDD 250G Hitachi chính hãng 770k 760k 12T
HDD 250G Seagate – Nguyễn Quỳnh - 760k 750k 12T
HDD 250G Seagate c.hãng 810k Sl5 805k
Sl10 800k
12T
HDD 250G Seagate c.hãng Bh 2N 850k 840k 24T
HDD 250G Seagate tem FPT/Axio Bh 2N 925k 920k 24T
HDD 250G Western c.hãng FPT 780k 770k 12T
HDD 320G Western/ SS/HTC công ty - ( seagate + 40k) 750k 740k 12T
HDD 320G Western c.hãng 800k 790K 12T
HDD 320G Seagate c.hãng 840k 830K 12T
HDD 320G Western/Samsung cty ( seagate + 30k) 750k 740k 12T
HDD 500g Hitachi c.hãng 970k 960k 12T
HDD 500g WD c.hãng 1năm 1010k 1000k 24T
HDD 500g Seagate Tem Golden Chip 950k 945k 12T
HDD 500g Seagate c.hãng 1 năm 1040k 1030k 12T
HDD 500g Seagate c.hãng 2 năm 1105k 1100k 24T
HDD 1TB Seagate mỏng c.hãng 1 năm 1385k 1380k 12T
HDD 1TB Seagate mỏng c.hãng 2 năm 1480k 1470k 24T
HDD 2TB Seagate mỏng c.hãng 1 năm 1960k 1950k 12T
HDD laptop sata 160g/200g WD 720K 715k 12T
HDD laptop sata 250/300g WD 825K 815k 12T
HDD laptop sata 320/400g WD 850K 845k 12T
HDD laptop sata 500g WD 5/2014 1000k 980k 12T