0968 66 76 86 6 triệu đã kit

0978 938 938 10 triệu (đã kit)

0966 49 6789 10 triệu
( trả sau cam kết 500k/tháng còn 12 tháng)

0977 64 65 66 6 triệu

0966 792 992 800k

Call: 0964.52.52.52