CÁC HIỆN TƯỢNG CHO BIẾT MÁY CHIẾU BỊ LÕI CHÍP DMD.- MÁY CHIẾU BỊ SỌC TRẮNG
- MÁY CHIẾU LÊN CÓ HỘT TRẮNG TRẮNG MÀN HÌNH.
- MÁY CHIẾU CÓ HÌNH BỌT TUYẾT
- MÁY CHIẾU CÓ HỘT NHƯ HỘP MƯA . . . . . .
CÁC HIỆN TƯỢNG NHẬN BIẾT MÁY CHIẾU BỊ LÕI COLOR WHEEL (BÁNH XE MÀU)
- MÁY CHIẾU PHÁT RA TIẾNG KÊU LỚN (CÓ MÃNH KÍNH VỠ)
- MÁY CHIẾU MẤT MÀU
- HÌNH ẢNH THIẾU MÀU
- CHIẾU SAI MÀU
- HÌNH TRẮNG ĐEN
- MÁY CHẠY CÓ TIẾNG KIÊU LỚN, RUNG ĐỘNG (VỞ BÁNH XE)
CHUYÊN CUNG CẤP CHIP DMD MÁY CHIẾU MITSUBISHI, BENQ, ACER, SANYO, SHARP, DELL..........., COLOR WHEEL
Các dòng Chip, Color wheel Projector đang có OPTOMA, BENQ, ACER, SHARP, VIVITEK, INFOCUS, MITSUBISHI, NEC, TOSHIBA, SANYO, DELL, SAMSUNG, HP, LENOVO, 3M, PLUS . . . . …..
- Chip DMD được Bảo Hành 03 Tháng.
- Color Wheel Projector Bảo Hành 01 Tháng.
- Miễn Phí Lắp đặt Chip và Color Wheel Khi Quý Khách Mang Máy Đến Cty SK.