BÁO GIÁ LINH LIỆN VI TÍNH , AI CẦN LIÊN HỆ SDT :0166 601 3000

BẢNG BÁO GIÁ LINH KIỆN MỚI
THIẾT BỊ - MÔ TẢ ĐƠN GIÁ GIÁ SL>5 BẢO HÀNH
Ổ CỨNG MỚI
HDD 40g Western/Samsung/Hitachi (Seagate +5k) 180k 175k 12T
HDD 80g Western/Samsung/Hitachi 365k 355k 12T
HDD 80g Seagate 370k 365K 12T
HDD 160G Seagate mỏng có hàng 575k 570k 12T
HDD 160G Western/Samsung 565k 560k 12T
HDD 160G Hitachi 560k 555K 12T
HDD 160G Western/Samsung ata - ( seagate + 20) 340K 330K 12T
HDD 80G/120G Western/Samsung ata - ( seagate + 20k) 300K 295K 12T
HDD 250G Western/ SS công ty - ( seagate + 50k) 695k 690k 12T
HDD 250G Hitachi cty có nhiều 670k 660k 12T
HDD 250G Hitachi chính hãng 770k 760k 12T
HDD 250G Seagate – Nguyễn Quỳnh - 760k 750k 12T
HDD 250G Seagate c.hãng 810k Sl5 805k
Sl10 800k
12T
HDD 250G Seagate c.hãng Bh 2N 850k 840k 24T
HDD 250G Seagate tem FPT/Axio Bh 2N 925k 920k 24T
HDD 250G Western c.hãng FPT 780k 770k 12T
HDD 320G Western/ SS/HTC công ty - ( seagate + 40k) 750k 740k 12T
HDD 320G Western c.hãng 800k 790K 12T
HDD 320G Seagate c.hãng 840k 830K 12T
HDD 320G Western/Samsung cty ( seagate + 30k) 750k 740k 12T
HDD 500g Hitachi c.hãng 970k 960k 12T
HDD 500g WD c.hãng 1năm 1010k 1000k 24T
HDD 500g Seagate Tem Golden Chip 950k 945k 12T
HDD 500g Seagate c.hãng 1 năm 1040k 1030k 12T
HDD 500g Seagate c.hãng 2 năm 1105k 1100k 24T
HDD 1TB Seagate mỏng c.hãng 1 năm 1385k 1380k 12T
HDD 1TB Seagate mỏng c.hãng 2 năm 1480k 1470k 24T
HDD 2TB Seagate mỏng c.hãng 1 năm 1960k 1950k 12T
HDD laptop sata 160g/200g WD 720K 715k 12T
HDD laptop sata 250/300g WD 825K 815k 12T
HDD laptop sata 320/400g WD 850K 845k 12T
HDD laptop sata 500g WD 5/2014 1000k 980k 12T

HDD LAPTOPN SATA 20G 140K 130K 1THDD CŨ BH 1 THÁNG

40g ata Samsung/ Western /hiatchi mới về 120k Sl5 110k
80g /120g ata Samsung/ Western mới về 230K Sl5 220k
160g/200g ata Samsung/ Western/ Hitachi mới về 310k Sl5 300k
250/300g/320g ata Samsung/ Western / Seagate mới về 350k Sl5 340kl
40g sata Samsung/ Western / HTC . Seagate + 10k 150k Sl5 140k
80g/120g sata Samsung/ Western / Hitahchi . Seagate + 20k. 330k sl 5 320k
80g /120g sata MTD /Platium 270k sl 5 260k
160g/200G sata Samsung/ Western / Hitachi .Seagate + 30k 500k Sl5 490k
160g Patium/MTD HBH 420k Sl5 410k
250g/300g sata Samsung/ Western. Seagate + 30k 610k SL5 600K
320g/400g sata Samsung/ Western / Seagate 670k SL5 660K
400G sata Palitum / MDT sl20c 470k Sl5 460k
500g Sata Samsung / Hitachi /Western ( seagate + 30k) 820k
640g Sata Samsung / seaagte/ Western 840k
750g Sata Samsung / seaagte/ Western 880k
1tb Sata Samsung / seaagte/ Western 1050k Sl3 1020k


CPU SK 1155
G860 3.0g/3mk box
1470k
36T
G860 3.0g/3mk tray
1365k
36T
G2010 2.8G/3M sk 1155 tray
1152k
36T
G2020 2.9G/3M 1155 TRAY
1200k
36T
G630 2.7g/3mk tray - Fan tray
1120k
36T
G630 2.7g/ 3M - Box
1210k
36T
G645 2.9g/3mk box
1295k
36T
G530 2.4G/2M tray
830K
36T
G550 2.6g/2m tray
850K
36T
I3 2100 3.1g/3m tray
2210k
36T
I3 2120 3.3g/2m tray
2250k
36T
I3 2120T 3.3g/2m box
2500k
36T
I3 2130 3.4g/3m tray
2275k
36T
I5 2380p 3.1g/6m Box
3700k
36T
I5 2400s 2.5g/6m tray
3250k
3240K
36T
I5 2400 3.1g/6m tray
3350k
3330K
36T
I5 2500S 2.7g/6m tray
3490k
3460K
36T
I5 3330 3.0g/6m Box
3750k
36T
I5 3350P 3.1g/6m Box
3850k
36T
I5 3570 3.4g/6m Box
3900k
36T
I7-3770 3.4g/8m ivy tray thế hể 3
5500K
5450K
36T
Fan 1155 intel ( tray )
35k
Fan 1155/775 đa năng
45k
Fan I3 Intel nhôm / đồng ( theo CPU box)
80k/120k
Sl5 -10k/c