Cần tiền thanh lý CPU Q9400 (socket 775) : 1tr700k
CPU đang chạy trong máy.....
Xem hàng tại: 18/21 Tăng Bạt Hổ, F11, Bình Thạnh, 09 08 01 77 44