01694.53.53.53
01664.53.53.53
01634.53.53.53
01657.94.94.94
01643.74.74.74
01685.64.64.64
01689.54.54.54
01642.14.14.14
01649.14.14.14
01698.14.14.14
01694.71.71.71
01648.71.71.71
01664.51.51.51
01683.51.51.51
01632.51.51.51
01692.51.51.51
01656.41.41.41
01683.41.41.41
01632.41.41.41
01634.31.31.31
01659.21.21.21
01635.21.21.21
01684.21.21.21
01694.42.42.42
01684.32.32.32
01653.32.32.32
01644.12.12.12
01653.12.12.12
01664.06.06.06
01674.06.06.06
01658.05.05.05
01674.05.05.05
01659.05.05.05
01669.05.05.05
01652.05.05.05
01667.05.05.05
01642.04.04.04
01647.04.04.04
01696.03.03.03
01654.03.03.03
01657.02.02.02
01686.02.02.02
01648.02.02.02
01683.01.01.01
01647.01.01.01
01659.01.01.01
01697.01.01.01


Ôm đống sim này quá lâu rồi, giờ kẹt quá bán lỗ
Tất cả sim trả trước, nguyên kit
Giá thanh lý nguyên lô là 690k/sim
Anh em nhặt lẻ 1,2,3 hay hơn nữa hoặc báo khách vui lòng liên hệ để lấy giá nhé.
Anh em lỡ ghé qua up giùm em phát nhé.
Thanks!