___0964.132.999**3 tr_____

giá ko mặc cả thợ khách em đều bán 1 giá

call:
096.567.3888