Call: 0939333326 & 0969814666
Địa chỉ: 174 Thạch Lam, Phú Thạnh, Tân Phú, TPHCM
SIM nguyên kít forever
Bán :
giá 950k/số
01227.555.000
01227.555.111
01227.555.222
01227.555.333
01227.555.444
__________________________________
giá 1triệu 300k/số
0122.4444.000
0122.4444.111
0122.5555.000
0122.5555.111
0122.5555.444