Đang Úp rom thì bị dừng đột ngột,chứ trước đây vẫn đang dùng,bán xác cho bạn nào cần rã xác lấy phụ tùng,màn hình 10" còn đẹp long lanh nha. Giá 100 US Giao dịch tại 3 bàu cát Phường 14 Quận Tân bình DT: 0936063633.Cám ơn.