như tiêu đề Cần mua bệ màn hình & bản lề của Dell Inspiron 1520 orDell Vostro 1500.
ae ai có pm dùm theo chữ ký dum nha.
thanks all
hình em nó đây.