em đang cần nhập khoảng 200 sim eco rác nguyên kít giá mềm a,e có call: 0968.79.0888 ạ!