Mình cần bán một cặp chim sâu đầu đỏ mồi, chim mình bao đánh cả ngày, càng đánh càng giữ.chim mình đã bắt được cả trăm con chim ngoài rừng rồi. chưa biết sợ con chim ngoài rừng nào.
- chim trống 2.5 mùa ( có thể đánh chim solo. ko cần mái theo)chim trống là mồi lào.
- mái 2 mùa, mái này là mái cọp nha.cứ mỗi lần dính chim bổi là bay vào cắn xé.
- giá chim trống 1.400.000 ,mái 500.000
- Mình tên hoàng dt: 0908.2222.39 . mình o quận 10. đường thành thái.