mới mua 20 cái main g31 từ phòng nét ra cần cho đi nhanh
main rinh chua qua sữa chữa nhé
10 em main ecs g31-m7 , sáng đẹp=450k/1em
10 em main asus g31 p5kpl sáng đẹp 500k/1em
bao tes 7 ngày papa
lh 01656565423 ,quận 10