LOA ÂM TRẦN
Composed/Posted with WYSIWYG BBCode Editor
Model: DSC-4050 / Công suất: 6W
Tín hiệu vào 2 kênh: 70V và 100V
Tần số: 140 – 16,000 Hz ± 3 dBg

BỘ ĐIỀU KHIỂN ÂM LƯỢNG
Model: DK-2100
Công suất: 6W/ 30W/ 60W/ 120W
Tín hiệu ra: 70V – 100V

BỘ LỰA CHỌN KÊNH
Model: DKG-9010/ 9016
Phân chia cho 10-16 khu vực khác nhau cho loa
http://hathangco.com/uploads/DSC-4050.gif

http://hathangco.com/uploads/DSC-4410-4510.gif

http://hathangco.com/uploads/DSC-4140-4150.jpg

http://hathangco.com/uploads/DSC-4255.gif

http://hathangco.com/uploads/DSC-4700.gif


[i]Mọi chi tiết về thiết bị xin gọi số: 0906188269/